oris 91

Postavlja se pitanje jesu li za procjenu vrijednosti nekog hotela korisniji svi komentari na Facebooku i Twitteru od stručnih arhitektonskih stavova i refleksija. Arhitektonska se kritika, naime, obraća malom broju recipijenata pa tek marginalno doprinosi ugledu ili čak uspjehu novih hotela. S druge pak strane, razvoj koncepta, eksperimenti i dinamični dijalozi objekta s prirodnim biotopom pokazuju da društvo jest motivirano ostvariti nove standarde u ambijentu. Tako nastaje reakcija, otpor prema sputavajućoj globalizaciji i tipiziranju. Hotel postaje, više no druge kategorije građevina, odrazom društva u transformaciji, i zato je ta tematika pogodna za refleksiju.

publikacija i broj
Oris 91
članak
Napomene u povodu jednog uskrslog artefakta
autor teksta
Boris Podrecca
fotograf
Damir Fabijanić
Hrvoje Serdar
Senja Vild
Borko Vukosav
jezici
Hrvatski
Engleski
godina
2015