Uži krug - Groblje Krista kralja

Institucija
Wienerberger Brick Award
godina
2008