Poslovna zgrada Rudeš

  Područje obuhvačeno natječajnim radom su gradevinske čestice dio k.c.5783/3 i dio k.c. 5754/5 k.o. Vrapče ukupne površine cca 7470m2. Navedeni prostor je neizgrađen. Na lokaciji nema postojećih objekata niti visokog zelenila prema GUP-u, nema niti zaštičenih kulturnih dobara ili evidentiranih dijelova prirode. Obzirom na uvjete propisane natječajnim programom ovaj prostor predstavlja prostor gradskog projekta.

  Aktulana transformacija Ljubljanske avenije ukazuje na naglašeni urbanisticki značaj ove lokacije u smislu formiranja gradskog znaka i simbola mjesta po kojem grad razlikujemo u odnosu na neki drugi. Osim gradskog “landmarka” ovaj projekt ima izuzetan značaj u korporativnom imidžu dviju tvrtki investitora. Suvremena izgradnja poslovnih zgrada ukazuje na trend korištenja arhitekture kao jednog od načina prezentacije vlastitog branda i predstavljanje vlastitog kvalitativnog nivoa, snage pa i financijske moći, prezentacije vrijednosnih i funkcionalnih dometa poslovanja. Primarna zadaća arhitekture u tom smislu nije u prezentaciji moći kompanije, koliko u ukazivanju na poslovnu profiliranost kompanije i smjer njezina razvoja. Korporativni dizajn ukazuje koliko je kompanija otvorena, progresivna i moderna u svojim stremljenjima. Pokušaj odgovora na uvodno elaborirane prostorne izazove predstavlja poslovni kompleks kojim dominiraju dva visoka korpusa obavijena u naizgled slučajnu mrežu čeličnih nosača. Ova konstruktivna “paučina” ujedno predstavlja izražajni oblikovni element, a ujedno omogučava maksimalno oslobađanje prostora od ograničavajućih konstruktivnih elemenata. Takav koncept omogučava gotovo svaki prostorni koncept unutar ovojnice, što se u grafičkom prikazu nastoji prikazati.

  Credits
  lokacija
  Rudeš, Zagreb
  autor
  Andrija Rusan
  suradnici
  kategorija
  poslovno
  status
  projekt
  bruto površina
  75 222 m2
  godina
  2006
  investitor
  privatni