Kaca Dašekovo

  Projekt tople kupelji – „kace“ je projekt usavršavanja jedne kuće za odmor. Kuća Dašekovo, sa svojim novim pratećim sadržajima, smještena je podno Zagrebačke gore, u Gornjoj Podgori u Zagorju.

  Reinterpretirani koncept skandinavske drvene vruće kupelji prenesen je na zagorske brežuljke i smješten na čistinu iznad šume.

  Za konstrukciju je korištena prefabricirana betonska kanalizacijska cijev promjera 2 m, koja je postavljena na ranije izlivenu betonsku podlogu. Unutar kupelji oblikovana je klupa za sjedenje za četvero ljudi.

  Cijela kupelj i zid tuša izliveni su u tamno sivom terazzu sitne granulacije. Voda se zagrijava pomoću peći na drva izrađene od inoxa, od kojeg su i pregrada koja razdvaja peć od dijela za kupanje i dimnjak.

  Djelomično ukopanoj kupelji omogućen je pristup sa svih strana za korištenje i servis. Pristupni put popločan je prefabriciranim betonskim pločama nepravilnog oblika.

  Credits
  lokacija
  Gornja Podgora, Hrvatska
  autori
  Andrija Rusan, Jasminka Rusan
  godina
  2015
  kategorija
  stanovanje
  status
  realizirano
  investitor
  privatno