Centralni križ - Groblje Krista Kralja

  Nakon što je 2006. godine dovršeno Groblje Krista Kralja u Požegi 7 godina poslije došao je red i na središnji križ koji je postavljen na kraj osi koja kreće od ulaza u groblje neposredno uz glavnu zgradu. Križ je napravljen od pozlaćenog nehrđajućeg čelika i doseže visinu od gotovo 10 m. Postament križa sastoji se od dvije organske forme. Ona na kojoj se nalazi sam križ opločena je i opasana granitom, dok je druga prilazna forma pažljivo izlivena u betonu koji je naknadno pjeskaren i na kojoj se nalaze tri dizajnirane klupe. Na tom podestu započinje i spirala hrastova koji su zamišljeni da jednog dana čine pozadinu križa kojim završava glavna os groblja.

  Credits
  lokacija
  Požega, Hrvatska
  autor
  Andrija Rusan
  suradnici
  Marijan Mirković, Nikolina Mikuličić
  kategorija
  javno
  godina
  2013
  investitor
  Grad Požega
  status
  realizirano