Alvaro Siza posjetio Rusan arhitekturu

godina
2014